Уеб Експерт

Web Мини

SSD Storage - 20GB
Неограничен ТРАФИК!
Пощенски кутии - 1000
MySQL Бази Данни - 20 Броя
Безплатен SSL
Бекъп мениджър


Цените са без включено ДДС

Уеб Експерт

SSD Storage - 60GB
Неограничен ТРАФИК!
Пощенски кутии - 5000
MySQL Бази Данни - 100 Броя
Безплатен SSL
Бекъп мениджър


Цените са без включено ДДС

Web Про

SSD Storage - 160GB
Неограничен ТРАФИК!
Пощенски кутии - Неограничени!
MySQL Бази Данни - Неограничени!
Безплатен SSL
Бекъп мениджър


Цените са без включено ДДС