Декларация за конфиденциалност - GDPR

За нас от "Company for Clouds Ltd.", като администратор на лични данни, винаги е било и ще продължава да бъде основен приоритет нашите клиенти да се чувстват сигурни, когато ни предоставят лична информация.

 

Какво е GDPR?

 

Общият регламент за защита на данните (GDPR) е приет още през 2016 г. Регламентът има за цел да уеднакви и актуализира съществуващите регулации за защита на личните данни в целия Европейски съюз, като се цели промяна в начина, по който компаниите боравят с тях. Наред с тези промени, една от най-основните причини за влизането в сила на GDPR е контролът, който потребителите ще имат върху личните си данни. След 25 май 2018 г., всички граждани на ЕС имат пълен контрол над данните, които предоставят на различните компании. Част от новите права на потребителите се изразяват във възможността им да поискат от всяка една компания:

  • изтриване на цялата информация (от информационните системи на доставчика);
  • право да получат копие от информацията си, както и да бъдат информирани за причините за нейното събиране;
  • извличане на всички данни, с цел предоставянето им на друг администратор;

GDPR защитава правата за поверителност на данните на всеки човек, който е в ЕС, без значение дали информацията се обработва в рамките на Европейския съюз или извън него. Следователно, регламентът засяга всички компании по света, които боравят с данни на граждани на ЕС.

 

Получаване на съгласие.

 

Въпреки че получаването на съгласие от страна на клиент, не е нещо ново, с навлизането на GDPR има промени по самото условие. С навлизане на регламента, потребителят трябва да извърши действие, с което да покаже своето съгласие, че иска да получава новини от страна на компанията. Предвид тези промени, "Company for Clouds" взе нужните мерки да получи съгласието на своите клиенти, както и да предостави форма за попълване за всички потенциални такива.

 

Изтегляне на цялата информация и правото „да бъдеш забравен“.

 

Ние от "Company for Clouds" винаги сме се стараели да бъдем прозрачни за това как използваме информацията на нашите клиенти и същевременно да уважаваме правата им. Поради тази причина всяко физическо лице, клиент на "Company for Clouds", има възможността да заяви желанието си да изтегли цялата налична информация, която съществува в нашите база данни, като ние ще я изпратим в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Също така могат да се възползват и от правото си „да бъдат забравени“ условието е да нямат активни услуги към нас през последните 90 дни.

 

Максимална защита. 

 За нас е основен приоритет защитата на личната информация, която ни предоставят нашите клиенти, затова осигоряваме максимална защита, за да са спокойни, когато ни предоставят своите данни. Стремим непрестанно да се усъвършенстваме в защитата и обработването на предоставените ни данни и не мислим да спираме да се развиваме в тази насока, защото вашето доверие е важно за нас.

 

 

 

Последен ъпдейт: 03/28/2021 - 10:42am